У ФОКУСУ

Интернет сапутници

 

 

Пратите нас

Фриленсери у радном односу...

Неколико протеклих година уверило нас је да се животна пословања развијају много брже од правила којима се регулишу. На глобалном тржишту рада,  појавиле су се хиљаде особа које обављају одређене послове и уредно су плаћене за то.
Међутим, природа односа између наручилаца послова и њихових извршилаца била је таква да се нису могли сврстати нигде.Тај специфичан положај на тржишту рада је, осим неспорних предности, носио и многе реалне тешкоће фриленсерима
Омасовљење фриленсерког концепта рада било је последица преласка на рад ван канцеларија током короне, али још више флуидније/модуларне природе актуелних токова пословних активности. Савремена економија даје предност мноштву пословних функција – флексибилност и лакше (и експедитивност) поклапање потреба компаније са способностима извршилаца креирају примарну прихватљивости фриленс модела.
 
Случај Србије у великој мери пратио одвијање сценарија у другим државама када је реч о реалном положају, али и правној регулативи фриленсерског рада. Наступио је стадиј када су нужна системска решења уместо сналажења. Једно од њих је сигурно и  платформа Native Teams за комплетну подршку раду фриленсера која умногоме олакшава статус ових „слободњака“, омогућавајући им да се фокусирају искључиво на њихов посао, без губљења времена и других ресурса на проблеме који прате фриленсерске активности. Ова компанија , која тренутно послује у више од 60 земаља света, присутна јеодскоро и у Србији. Њена решења осмишљења су тако да фриленсерима обезбеђују пуну правну сигурност у раду, издавање фактуре, сигурност у наплати и прему зарађених средстава и усклађеност с пореским и радноправним прописима државе, уз постојање адекватног уговорног односа с наручиоцем посла... ДЕТАЉНИЈЕ 
Извор PC PRESS