У ФОКУСУ

Интернет сапутници

 

 

Пратите нас

Канцеларији за ИТ и еУправу две регионалне награде за развој иновативне услуге

На свечаном скупу у организацији „ReSPA“ и „OECD/SIGMA“, посвећеном истицању и промоцији најефикаснијих и најиновативнијих решења економија Западног Балкана, Канцеларија за ИТ и еУправу је награђена за електронске услуге „Потпис у клауду“ и Портал за плаћање административних такси plati.euprava.gov.rs. Ове електронске услуге су препознате као кључни катализатори дигиталне трансформације јавне управе. У избор за награде ушле су све институције Западног Балкана које су својом прилагодљивошћу и спровођењем иновативних иницијатива допринеле ефикаснијој и транспарентнијој јавној управи.

Електронски потпис у клауду, представља електронски сертификат за квалификовано електронско потписивање на даљину који се чува на серверима у Државном дата центру. Сваки грађанин који има ConsentID мобилну апликацију или квалификовани електронски сертификат на смарт картици или USB токену може сам себи бесплатно да генерише електронски потпис у клауду. Да би грађани користили електронски потпис у клауду, на Порталу еУправа је на располагању и апликација за електронско потписивање у клауду као услуга намењена свима који желе да на брз, једноставан, поуздан и безбедан начин електронски потпишу pdf или xml документ.

Друго решење које је награђено је развијено на Порталу еУправа и чини посебан систем plati.euprava.gov.rs који омогућава креирање јединственог платног налога за било коју услугу који садржи јединствени позив на број одобрења. На овај начин у потпуности се елиминише потреба доношења оверене уплатнице у папиру као доказа да је плаћена одговарајућа такса или накнада. Након креирања платног налога, грађани на Порталу еУправа могу извршити плаћање Дина, Виза, Мастер и Мастро платном картицом свих банака које послују на тржишту Србије, али исто тако креирану уплатницу могу да сачувају и исту да плате путем свог налога електронског банкарства или на шалтеру било које банке или поште.