У ФОКУСУ

Интернет сапутници

 

 

Пратите нас

Mali poslovni program – velika poslovna podrška

Ambicija da jedan, ma koliko kompleksan softver, može da bude univerzalno rešenje za planiranje poslovnih procesa pokazala se kao neostvariva. Danas i najrazvijeniji ERP sistemi za kompanijsko upravljanje i planiranje pokazuju otvorenost za spoljna rešenja, a izazov tek čeka mikro, mala i srednja preduzeća. Ona se suočavaju sa sve bržim promenama i sve složenijim zahtevima poslovnog okuženja i primorana su da rešenja traže u uvođenju digitalnih tehnologija, prevashodno malih poslovnih programa kreiranih prema njihovim potrebama.

Prednost velikih poslovnih sistema je što su izgradili dobru organizaciju i ustanovili poslovne procese tako da im informacioni sistemi mogu pomoći u njihovom praćenju i daljem planiranju. Međutim, najveći broj malih i srednjih preduzeća, u turbulentnom vremenu promena, kriznih udara i drugih nestabilnosti, još uvek traga za svojim poslovnim profilom i tek treba da uspostavi svoje poslovne procese kako bi mogli da pristupe izboru i primeni prilagođenih malih poslovnih programa.

Nužnost digitalne tranformacije

Rezultati istraživanja pokazuju da više od polovine preduzeća u Srbiji nema u planu digitalnu transformaciju, a u manje od polovine ne postoji odgovorno lice za uvođenje tog procesa. 

Vlasnici malih i srednjih preduzeća ipak shvataju potrebu digitalne transformacije jer ih nagomilani poslovi upravljanja, ali i nužnosti promišljanja budućih poslovnih orijentacija, teraju da pomoć potraže u uvođenju softverskih rešenja u vidu malih poslovnih programa, kojima bi brže i bolje regulisali pojedine poslovne funkcije. Mali poslovni programi postaju siguran i moćan oslonac u planiranju, praćenju i analizi pojedinih segmenata poslovanja - finansija, proizvodnje, nabavke, prodaje, ljudskih resursa, transporta… 

Preduzeća očekuju od države stvaranja povoljnije poslovne klime i stabilnog zakonskog okvira, što jeste bitan uslov boljeg poslovanja, ali istraživanja potvrđuju da edukacija i pružanje praktičnih znanja i saveta moraju biti dalji korak u procesu primene digitalnih rešenja u poslovanju. Ovo se pre svega odnosi na mala i srednja preduzeća kojima mali poslovni programi treba da budu prvi „pomoćnik“ u tom procesu.

Putokaz za budućnost

Primena savremenih tehnoloških rešenja zasnovanih na informacionim tehnologijama jedan je od glavnih činilaca za podizanje konkurentnosti, produktivnosti i efikasnosti poslovanja. Svaki mali poslovni program je korak dalje u otvaranju mogućnosti za bolje planiranje, praćenje i analizu poslovanja. Dobijeni rezultati biće pouzdan pokazatelj kako i kuda dalje u neizvesnoj budućnosti. To je pitanje uspeha, ali i opstanka preduzeća na tržištu.

Mali poslovni program kao softversko rešenje za unapređenje pojedine funkcije neophodan je činilac prilagođavanja brzim promenama u poslovnom okruženju. Prednost ovih rešenja je što se svaki mali poslovni program može prilagoditi specifičnim potrebama i mogućnostima preduzeća, ali i integrisati u jedinstven poslovni sistem.

Digitalna akademija

Kao deo edukativnog procesa i podsticanja uvođenja digitalnlih tehnologija u poslovanje kreirana je Digitalna akademija, interaktivna platforma namenjena edukaciji prevashodno vlasnika i menadžera u mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji, koji žele da unaprede svoja znanja i veštine iz domena digitalne transformacije. Ovaj oblik edukacije sigurno će pomoći u podizanju svesti o važnosti softverskih rešenja za unapređenje poslovanja preduzeća.

U istom cilju Centar za digitalnu transformaciju je, uz podršku nemačke vladine organizacije GIZ, razvio besplatni konsultantski program Speed 2.0 koji je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima. Na osnovu dva testa - digitalnog imuniteta i digitalne konkurentnosti, preduzeće koje aplicira za ovaj program steći će uvid koliko je spremno na izazove savremenog poslovanja i koliko je konkurentno u eri poslovanja koja je obeležena digitalnom transformacijom. Stručni konsultant će na osnovu svojih uvida preporučiti rešenja za unapređenje radnih procesa, pojedinih funkcija i ukupnog poslovanja.