У ФОКУСУ

Наши блогери

Интернет сапутници

 

 

Пратите нас

Употребa ИКТ 2019. код нас

Републички завод за статистику спровео је два истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у 2019. години. Прво се односи на домаћинства и појединце, а другим су обухваћена предузећа.
Истраживања су спроведена по методологији Евростата, на територији Републике Србије. (У оквиру података за Републику Србију нису приказани подаци за АП Kосово и Метохија.)
Kада је реч о домаћинствима и појединцима, обухваћена су домаћинства с најмање једним чланом који има између 16 и 74 године живота, као и појединци исте старосне доби.
За потребе пословања, интернет користи 99,8% предузећа, док веб-сајт поседује њих 83,6%. Током 2018. године 42,3% предузећа наручивало је производе или услуге путем интернета, док је поруџбине путем интернета примало 27,5% предузећа. Друштвене мреже су све присутније у пословању, а у прилог томе говоре резултати истраживања који показују да је неку од друштвених мрежа за потребе пословања користило 47,4% предузећа.
 
Према методологији Евростата, обухваћена су предузећа са 10 и више запослених из следећих делатности пословања: прерађивачка индустрија, грађевинарство, трговина на велико и мало, саобраћај и складиштење, пословање некретнинама, стручне, научне и техничке делатности, снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и водом, управљање отпадним водама, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, поправке компјутера.
 
У Републици Србији 80,1% домаћинстава поседује интернет прикључак, што чини повећање од 7,2% у односу на 2018. годину.
Заступљеност рачунара у домаћинствима је 73,1%, што представља повећање од 1% у односу на претходну годину. Што се тиче интернет конекције – 71,1% корисника интернету приступа путем мобилних уређаја (телефон или таблет) и то је најзаступљенији тип конекције који, у односу на претходну годину, бележи пораст од 3,6%; АДСЛ конекцију употребљава 44,9% корисника. Широкопојасну интернет конекцију поседује 79,6% домаћинстава у Републици Србији.
Истраживање је показало да је интернет користило 77,4% лица, док га 19,4% лица никада није користило. Преко 3 810 000 лица користи интернет сваког или скоро сваког дана. Уређај који се најчешће користи за приступ интернету ван куће или посла је мобилни телефон или смартфон са 79,8%, следи лаптоп са 8,7% и таблет са 6,9%. Kуповину или поручивање робе путем интернета, у последња три месеца, обављало је 34,2% корисника интернета.
Извор: