У ФОКУСУ

Наши блогери

Интернет сапутници

 

 

Пратите нас

Заживео пројекат прикупљања просторних података

Kомпанија MapSoft је са градом Врање потписао уговор о реализацији пројекта прикупљања просторних података што подразумева израду дигиталног ортофотоа и облака тачака за површину од 860 км2, као и развој софтверских апликација које ће бити коришћене од стране запослених у градској управи и запослених у градским јавним предузећима.
Софтверске апликације које ће МапСофт развити односе се на:
-рад са дигиталним ортофотом и облаком тачака;
-апликацију за мобилне уређаје која ће омогућити приступ подацима градксог ГИС-а;
-приступ подацима Г-паркинг апликације која се у Врању користи за евиденцију паркирања на јавним паркинг површинама и
-евиденцију соларних панела и анализу соларног потенцијала.
Последње наведена апликација представља новину на нашем тржишту. Пратећи савремене европске и светске трендове у домену примене соларне енергије, MapSoft ће оформити катастар соларних панела града Врања,  као и катастар соларног потенцијала. Соларни катастри представљају базе података постојећих соларних панела, док ће катастар соларног потенцијала приказивати енергетски потенцијал кровова у Врању. Оба катастра биће представљена и визуализована путем wеб портала. Сваки кров или друга грађевинска конструкција има сопствени соларни капацитет, зависно од положаја сунца, годишњег доба и природе његове површине. Познавање соларног капацитета објеката омогућиће доношење закључака о погодности појединих зграда за инсталацију и употребу фотонапонских и соларно-термичких система, избор оптималног модула за сваки кров, као и прелиминарно рачунање производње енергије и уштеда. 
 
извор: www.personalmnag.rs